Rectificatie

Hof van Beieren - gevelherstel

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
OCMW Lier
Postadres:
Paradeplein 2 bus 2
Plaats:
Lier
Postcode:
2500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Veerle Reyniers
E-mail:
veerle.reyniers@ocmwlier.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Technische en beroepskwalificatie
In plaats van:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
Te lezen:
Vereiste erkenning: D (bouwwerken) of D21 (gevels reinigen en opknappen), klasse 3

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!