Rectificatie

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist.
(Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Postadres:
't Walletje 104 bus 101
Plaats:
Knokke-Heist
Postcode:
8300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Rudi Neirynck
E-mail:
info@agsoknokke-heist.be

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: ERRATUM De Selectieleidraad vermeldt op pagina 31 onder titel 8.1.3. Opbouw van het deelnemingsformulier het volgende: - het verantwoordelijk en leidinggevend personeel, met onderverdeling in de 5 thema's - de referenties, met onderverdeling in de vermelde thema's WIJZIGING: De Selectieleidraad is aangepast op pagina 31. In deze opdracht wordt informatie gevraagd in slechts 2 thema's: het ontwerpen en het bouwen. Het volstaat dus om het verantwoordelijk en leidinggevend personeel van ontwerper en aannemer mee te delen. Hetzelfde voor de referenties: zowel ontwerper als aannemer dienen over de gevraagde referenties te beschikken.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!