Rectificatie

Vastgoedproject directiegebouwen NMBS te Brussel-Zuid

Valoriseren van de vastgoedportefeuille van de directiegebouwen van de NMBS, incl. nieuwbouw en/of renovatie en financiering van de nieuwe hoofdzetel NMBS aan de Fonsnylaan.
Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) nv van publiek recht
Postadres:
Frankrijkstraat 56
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Nancy Geyskens, Manager Directie Stations – Frankrijkstraat 91 te 1060 Brussel
E-mail:
nancy.geyskens@b-rail.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-01-2018
Te lezen:
27-02-2018

Overige nadere inlichtingen

Zie Erratum nr.1 op de Selectieleidraad nr. 60/24/6D/17/0001506 in bijlage.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!