Rectificatie

Beringen: N29: Doorstromingsbevorderende maatregelen Paalsesteenweg tussen E313 en N72 Kasteletsingel

De aanneming heeft tot doel:
Het heraanleggen van de gewestweg N29 (gaande van de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt van de Katermeerstraat), op grondgebied van de stad Beringen (hoofdzakelijk wegeniswerken, in beperkte mate rioleringswerken).

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Gelieve rekening te houden met wijzigingsbericht dd7-12-2017.pdf en zoneringsplan PMGMB14407-1.pdf voor het indienen van uw offerte.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!