Rectificatie

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45215212 - Bouwen van bejaardenhuis

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Postadres:
Kliniekstraat 2
Plaats:
Lommel
Postcode:
3920
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Tom Houthuys
E-mail:
thouthuys@debekelaar.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De aanbestedingsdocumenten zijn te koop voor een bedrag van 500 € in hardcopy inclusief cd-rom of digitaal via we-transfer voor een bedrag van 150 € Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 85 4441 6916 0106 met vermelding van dossier 40280 en uw btw-nummer. Indien u een digitaal dossier aankoopt bezorg dan uw mailadres voor de we-tranfser aan kdk@mv4architecten.be
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten zijn te koop voor een bedrag van 500 € in hardcopy inclusief cd-rom of digitaal via we-transfer voor een bedrag van 150 € Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 85 4441 6916 0106 met vermelding van dossier 40280 en uw btw-nummer. Indien u een digitaal dossier aankoopt bezorg dan uw mailadres voor de we-tranfser aan kdk@amvarchitecten.be

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!