Aankondiging van een opdracht

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
29-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE212 - Arr. Mechelen

Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9,
Plaats
Bonheiden
Postcode
2820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr. Johan Cuypers
E-mail
johan.cuypers@imelda.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!