Rectificatie

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Lummen
Postadres:
Gemeenteplein 13
Plaats:
Lummen
Postcode:
3560
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Marijke Brams
E-mail:
overheidsopdrachten@lummen.be

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid kreeg een terechte vraag van een potentiële inschrijver omtrent het ontbreken van een bestekomschrijving voor 4 parkbanken. Aangezien deze informatie nuttig is voor alle inschrijvers, wordt deze vraag en bijhorend antwoord gepubliceerd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!