Rectificatie

A1095004 - Uitkerke, EM renovatie PS Makreelstraat

A1095004 - Uitkerke, EM renovatie PS Makreelstraat
De werken omvatten voornamelijk volgende:
*Tijdelijke maatregelen ikv waterhuishouding gedurende de werken
*Afbraakwerken van bestaande droog opgestelde pompen en leidingwerk
*Monteren en aansluiten van 3 stuks droog opgestelde pompen
*Leveren en monteren van leidingwerk in RVS en appendages
*Elektrische werken en aanpassingen in het bestaande bord
*Bouwkundige werken en aanpassingen ikv toegankelijkheid en veiligheid

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen. Aangepaste documenten zijn beschikbaar.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!