Rectificatie

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals – Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.

Een nieuwe oeververdediging wordt aangelegd door het inbrengen van stalen damplanken, afgewerkt met een wrijfhout uit azobé. Er worden trappen voorzien, en de bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een rooster. De bestaande oeververdedigingen worden verwijderd.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr.2: (Nieuwe samenvattende en beschrijvende meetstaat werden aan de documenten toegevoegd, evenals document: 22493_R01 Baggerspecie v2 definitief.docx) Deel 1: Het eindrapport van het onderzoek van de baggerspecie te Neerpelt wordt onder Deel III Bijlagen aan het bestek onder punt nr.3 Documenten milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het bestek. Deel 2: Bij post nr. 70 “Constructiestaal voor de staalconstructie volgens 26-2, S235JR, I-profielen” VH kg staat geen hoeveelheid vermeld. De vermoedelijke hoeveelheid voor post nr.70 “Constructiestaal voor de staalconstructie volgens 26-2, S235JR, I-profielen” bedraagt 1000 kg. Deel 3: Post nr. 74 “Ladders uit staal volgens 32-66.2” VH 8 stuks moet worden gewijzigd in “Ladders uit staal volgens 32-66.2, retro-reflecterende markeerpalen inbegrepen” VH 8 stuks

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!