Rectificatie

Wegenis- en rioleringswerken op het Leopoldplein te De Haan

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken op het Leopoldplein op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres:
Stropstraat 1
Plaats:
GENT
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Patrick Rombaut
E-mail:
patrick.rombaut@farys.be

Overige nadere inlichtingen

Bestek vs.07 vervangt eerder gepubliceerd bestek vs.06

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!