Rectificatie

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst
• De aanleg van een gravitaire regenwaterleiding in open sleuf door middel van eivormige buizen met afmeting 1950 op 1150mm.
• Het bouwen van een uitstroomconstructie op de Dender
• De opbraak van de bestaande verharding en het vernieuwen van de wegenis d.m.v. bitumineuze
verharding
• Opbraak en heraanleg van bestaande rioleringen

Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
Aanbestedingen@aquafin.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-12-2017 09:45
Te lezen:
22-12-2017 09:00

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : De openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12 om 09u00.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!