Rectificatie

Opdracht voor het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van hoogspanningbeveiligingsinstallaties

Opdracht voor het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van nieuwe hoogspanning-beveiligingsinstallaties inclusief olietransformatoren

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
BE32 - Prov. Hainaut
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres:
Stropstraat 1
Plaats:
GENT
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Lieslot Loyson
E-mail:
aankoop@farys.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-01-2018
Te lezen:
19-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Uitstel omwille van terechtwijzend bericht d.d. 10.01.2018 (zie documenten)

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!