Aankondiging van een gegunde opdracht

Vervanging bestaande demiwaterinstallatie.

Vervanging van bestaande demiwaterinstallatie.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland
Postadres
Pathoekeweg 41
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wijffels Stefaan
E-mail
stefaan.wijffels@ivbo.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!