Rectificatie

Project NEEP te 1081 Koekelberg

De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de bouw van 25 Sociale wooneenheden, een tijdelijke halte kinderdagverblijf en een ondergrondse parking in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres:
Jourdanstraat 45-55
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
rhadad@slrb.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Te lezen:
Klasse: 7, Categorie: D

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM : III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 7, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!