Rectificatie

Project Oude Dokken, Dok Zuid OPROEP TOT VESTIGING ONDERWIJSINSTELLING

Oproep onderwijsinstellingen
de oproep tot toekenning van een zakelijk recht in het project Oude Dokken, Dok Zuid, met als doel de realisatie van een samengesteld project van een onderwijscampus, collectieve studentenhuisvesting en wonen.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stadsontwikkeling Gent
Postadres:
Voldersstraat 1
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
sofie.vanginderachter@sogent.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-11-2017
Te lezen:
25-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
27-11-2017
Te lezen:
25-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!