Rectificatie

Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingwerken op onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie in de buitendienst Antwerpen: Mark, Weerijs en Antitankgracht

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45246000 - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres:
Dr. De Moorstraat 24-26
Plaats:
Aalst
Postcode:
9300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Luc Van Craen
E-mail:
l.vancraen@vmm.be

Overige nadere inlichtingen

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen De inschrijving moet geldig blijven tot:15/03/2018

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!