Rectificatie

Design & Build voor de inrichting van de gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en urgentieberoepen in gebouwen A, B en C op de BLUE STAR-site in Haren

Deze opdracht betreft de aanwijzing van een projectontwerper (projectontwerperscomponent) en een aannemer (aannemerscomponent) die instaan voor het ontwerp, de bestemmingswijziging en de uitvoering van de werken voor de binnenherinrichting van de bestaande gebouwen. Die werken omvatten de plaatsing van de nodige scheidingswanden, de installatie van sanitair, de aanpassing van de HVAC- en elektriciteitsinstallaties (verlichting ...) en alle andere inrichtingswerken die noodzakelijk zijn voor de vestiging van een gewestelijke school voor veiligheidsberoepen. In totaal moet 9.483 m² worden ingericht. De opdracht omvat ook de inrichting van een oefenterrein buiten en van een beveiligde parkeerruimte.
Het voorwerp van de opdracht wordt in detail gedefinieerd in de BESCHRIJVING VAN DE GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR VEILIGHEIDSBEROEPEN (zie bijlage 1 van het bestek).

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
citydev.brussels (G.O.M.B.)
Postadres:
Gabrielle Petitstraat 6
Plaats:
Brussel
Postcode:
1080
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Capucine STROBEL
E-mail:
cstrobel@citydev.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
17-01-2018
Te lezen:
02-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
17-01-2018
Te lezen:
02-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde totale waarde
In plaats van:
1300000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Waarde zonder btw
In plaats van:
1300000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
De geraamde waarde wordt bepaald in het bestek.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Artikel 5.10.5 Gronden van onregelmatigheid van de offerte van het bestek is gewijzigd.

Overige nadere inlichtingen

Een nieuwe versie van het bestek kan gedownload worden.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!