Rectificatie

Aanleg vereenvoudigd BMX Parcours - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45212210 - Bouwen van specifieke sportvoorzieningen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres:
Gouvernementstraat 1
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Thomas Vandenpoel
E-mail:
thomas.vandenpoel@oost-vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Dossierplan 01BU aangepaste starthelling grondplan nieuwe toestand toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!