Aankondiging van een opdracht

Sint-Bernadus fase II - zorgappartementen

Nieuwbouw van 25 zorgappartementen met ondergrondse parkeergarage en voorafgaande sloop in de Nieuwe Boekhoutestraat/Sint-Bernadussite te Bassevelde (Assenede)

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE233 - Arr. Eeklo

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres
Stationsstraat 58
Plaats
Eeklo
Postcode
9900
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschoote
E-mail
luc.verschoote@mbv.woonnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en in het bijzonder bestek VM/B2017 van de VMSW

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 7, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!