Rectificatie

S - A - erkend asbestverwijderaar - Limb

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit de verwijdering van het asbest d.m.v. couveusezakmethode of de methode van de hermetisch afgesloten zone

Datum van verzending van deze aankondiging
19-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres:
Stationsstraat 110
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
joke.rottiers@ovam.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-11-2017
Te lezen:
29-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
22-11-2017
Te lezen:
29-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Er werd een gewijzigde inventaris opgeladen. De vorige versie vervalt. De wijzigingen hebben betrekking op volgende posten: Post 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1.4, 4.4.4.3, 4.4.5.3, 4.4.32.7, 4.4.32.8, 4.4.32.9, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9., wordt stuk vervangen door m² Post 4.4.6.3 wordt stuk vervangen door lm Post 4.4.17.1 wordt VH stuk Post 4.4.17.1.1 werd geschrapt

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!