Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Campus Melle M4 Hoofdgebouw: Renovatie voegwerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45443000 - Gevelwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Universiteit Gent
Postadres:
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Alexander Rottiers
E-mail:
alexander.rottiers@ugent.be

Overige nadere inlichtingen

Aanvulling m.b.t. onderdeel "III. 1.3) Technische en beroepsbekwaamheid" van de aankondiging. Minimuseisen: vereiste erkenning aannemers: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 1 of hoger

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!