Rectificatie

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
UVC Brugmann
Postadres:
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats:
Brussel
Postcode:
1020
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Fabienne Bauwens
E-mail:
fabienne.bauwens@chu-brugmann.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
naam en adressen
In plaats van:
Laurence Caussin
Te lezen:
Fabienne Bauwens

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
communicatie
In plaats van:
zelfde als hierboven
Te lezen:
Ingenium NV, nieuwe Sint-Annadreef 23, BE-8200 Sint-Andries (Brugge), NUTS-code: BE, Contact De heer Bart Vandemaele. Tel.: +32 50404530. E-mail: bart.vandemaele@ingenium.be.

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!