Aankondiging van een gegunde opdracht

WBK-BB7020: Gemeenschappelijke Maas te Kinrooi: Dijkterugtrekking Houbenhof

WBK-BB7020: Gemeenschappelijke Maas te Kinrooi: Dijkterugtrekking Houbenhof
De opdracht heeft tot voorwerp het verruimen van het rivierbed ter hoogte van het Houbenhof te Geistingen (Kinrooi). Deze opdracht wordt opgesplitst in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.
Het vast gedeelte van de opdracht bestaat uit het verlagen en terugtrekken van de zomeroever van de Gemeenschappelijke Maas ter hoogte van het Houbenhof te Geistingen (Kinrooi) tussen rkm 60,9 en rkm 62,0. Deze zomeroever zal worden heraangelegd als grindoever, waarbij de huidige oeververdediging ondergronds zal worden aangebracht. De bestaande winterdijk wordt verlengd richting de invaaropening van de Boterakker-plas (rkm 62,0).
Verder wordt de bestaande keerlus in asfalt opgebroken en heraangelegd.
Het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht bestaat uit de onderhoudsbaggerwerken van het zomerbed van de Maas in de werkzone rondom het Houbenhof.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45233120 - Wegenbouwwerken
45252100 - Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
698992.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
695636.00 EUR
Hoogste offerte
928334.24 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Herbosch-Kiere nv , Sint Jansweg7, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!