Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - FOD Justitie - Vervangen kapot glas voordeur door gelaagd mat glas

BRUSSEL - FOD Justitie - Vervangen kapot glas voordeur door gelaagd mat glas

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45441000 - Beglazing

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Vaerenbergh Fabio
Telefoon
+32 471767413
Fax
-
E-mail
fabio.vanvaerenebrgh@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292416

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!