Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanleg riolering en wegenis: Opworpstraat, Kievitstraat, Sint Jansstraat, Geerstraat en aanleg vrijliggende fietspaden en riolering Thiewinkelstraat N725

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lummen
Postadres
Gemeenteplein 13
Plaats
Lummen
Postcode
3560
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ivo Hulshagen
E-mail
ih@lummen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
7405166.22 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
VBG N.V. , Dellestraat 25, 3550 Heusden-Zolder, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!