Rectificatie

Gemeente Aartselaar - Weg en rioleringswerken in Kleistraat (tussen Groeningenlei en Oever)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Pidpa
Postadres:
Desguinlei 246
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail:
overheidsopdrachten@pidpa.be

Overige nadere inlichtingen

Aan de meetstaat wordt post 138B – “Leveren en plaatsen van stuwmuurtjes” toegevoegd. De post omvat het leveren en plaatsen van prefab knijpconstructies in de grachten incl. grondwerk, fundering, aanvulling, bodembescherming en lokale aanpassingen aan de oevers. De aannemer houdt rekening met de moeilijke bereikbaarheid van de locaties. Voorzieningen als tijdelijke werfwegen en rijplaten zijn een last van de aanneming. Het in standhouden van de waterafvoer tijdens de werken aan de gracht is eveneens een last van de aanneming. De aannemer legt ter goedkeuring een volledige rekennota voor (kantelevenwicht, schuifevenwicht, wapening, …) Een aangepaste meetstaat wordt aan het dossier toegevoegd. Bijkomend worden ook plannen aan het dossier toegevoegd. Alle wijzigingen zijn te vinden in de map terechtwijzend bericht 20171110

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!