Aankondiging van een gegunde opdracht

Paviljoen kinderspychiatrie - Perceel 7: vast meubilair

Paviljoen kinderpsychiatrie - Perceel 7: vast meubilair

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Lucas
Postadres
Sint-Lucaslaan 29
Plaats
Assebroek
Postcode
8310
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de heer Alex Masquelier
E-mail
alex.masquelier@stlucas.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
227371.08 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Planofurn nv , Industrielaan 60, 8790 Waregem, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!