Rectificatie

Renovatie van de bestaande gebouwencluster en de bouw van een nieuwe loods.

Renovatie van de bestaande gebouwencluster en de bouw van een nieuwe loods

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres:
Havenlaan 88 bus 60
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Team Plaatsing en rapportering
E-mail:
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
14-11-2017 09:45
Te lezen:
27-11-2017 10:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-11-2017 09:45
Te lezen:
28-11-2017 10:45

Overige nadere inlichtingen

De uiterste indieningsdatum is verdaagd naar 27/11/2017 om 10.45u.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!