Rectificatie

Project 20.096B/1 (16.016w) - Zingem, Collector Ouwegem fase 1 – deel Ouwegemsesteenweg met AWV

Project 20.096B/1 (16.016w) - Zingem, Collector Ouwegem fase 1 – deel Doortocht
De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel ; de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Ouwegemsesteenweg en in de aanzet van de aansluitende zijstraten : Oude Dorpsweg; Molendamstraat, Meesterstraatje, Ouwegemstraat, Heirentstraat, Pluimke, Boeregemstraat en Hamstraat + Werken op privaat domein (afkoppelingswerken op grondgebied Zingem).

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-12-2017 09:15
Te lezen:
15-12-2017 11:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-12-2017 09:15
Te lezen:
15-12-2017 11:30

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Openingszitting wordt uitgesteld naar 15/12 om 11u30.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!