Rectificatie

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Verviersstraat, Namenstraat en Gentplaats

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Verviersstraat, Namenstraat
en Gentplaats

Datum van verzending van deze aankondiging
05-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Antwerpen
Postadres:
Grote Markt 1
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Osman Kolčaković
E-mail:
osman.kolcakovic@stad.antwerpen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
16-01-2018 09:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
16-01-2018 09:15

Overige nadere inlichtingen

De openingsdatum werd uitgesteld.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!