Aankondiging van een opdracht

Dakrenovatie A-blok SILA Oosterwijk

dakrenovatie en buitenschrijnwerk A-blok SILA Oowterwijk

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Vrij Onderwijs Westerlo en Omgeving
Postadres
Verlorenkost 1
Plaats
Westerlo
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Birthe De Wachter
E-mail
birthe@xtra-architecten.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!