Rectificatie

Deinze Bachte-Maria-Leerne Leernsesteenweg - bouwen van 33 koopwoningen

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45211300 - Bouwen van woningen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Postadres:
Ravensteinstraat 12
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Hans Heyse
E-mail:
info@volk.woonnet.Be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 11:00
Te lezen:
28-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 28 november 2017, 11.00. Reden van wijziging uiterste datum offerte: Er zijn aanvullende plannen elektriciteit en sanitair ter verduidelijking van de meetstaat toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. Deze worden ter beschikking gesteld op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/244/ON/2017.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!