Rectificatie

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

De opdracht omvat de aanleg van een volledig gescheiden stelsel. De opdracht is opgesplitst in 2 aanbestedingsdossiers, zie e-procurement: deel riolering, deel groenaanleg. De infrastructuurwerken omvatten in hoofdzaak:
*rooien van beplantingen;
*vellen en ontstronken van bomen;
*opbreken van verhardingen;
*opbreken van lijnvormige elementen;
*grondwerken voor aanleg wegenis;
*uitgraven voor waterbuffers;
*grondwerken voor aanleg van nutsleidingen;
*ophoging met grond;
*aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten miv grondwerken;
*bouwen van overstortconstructie;
*aanleggen van lijnvormige elementen;
*plaatsen van straatkolken;
*aanleg van funderingen;
*rijweg in asfaltbeton;
*rijweg in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen (rood, grijs);
*wandelpad in bruine betonstraatstenen.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Heist-op-den-Berg
Postadres:
Kerkplein 17
Plaats:
Heist-op-den-Berg
Postcode:
2220
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Kristof Versweyveld
E-mail:
technische.dienst@heist-op-den-berg.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!