Rectificatie

Herinrichting administratieve diensten Fase 1: Burgerzaken en Grondgebiedzaken

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Diepenbeek
Postadres:
Dorpsstraat 14
Plaats:
Diepenbeek
Postcode:
3590
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Cindy Mc Pherson
E-mail:
cindy.mcpherson@diepenbeek.be

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten in het te downloaden document bleken onvolledig. Het te downloaden document werd vervangen door een exemplaar waarin de volledige aanbestedingsdocumenten te verkrijgen/consulteren zijn. Het complete dossier is consulteerbaar via volgende weblink: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/491/19/2017

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!