Rectificatie

Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Maasmechelen
Postadres:
Heirstraat 239
Plaats:
Maasmechelen
Postcode:
3630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Erwin Vranken
E-mail:
overheidsopdrachten@maasmechelen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.2.2
In plaats van:
10-01-2018
Te lezen:
10-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Er is geen openbare zitting, er worden dus geen prijzen voorgelezen. De offertes dienen de Dienst Overheidsopdrachten (Administratief Centrum Maasmechelen - 2de verdiep, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen) te bereiken op de voormelde datum om 11 uur.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!