Rectificatie

Weg- en rioleringswerken Broekstraat (1ste fase: Dijkstraat-Gelukstede)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Oudenaarde
Postadres:
Tussenmuren 17
Plaats:
Oudenaarde
Postcode:
9700
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Eddy Surmont
E-mail:
eddy.surmont@oudenaarde.be

Overige nadere inlichtingen

Meetstaat post 48 "voegvulling gemodificeerde mortel": aanpassen hoeveelheid 22 m² i.p.v. 222 m².

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!