Rectificatie

Aanleg nieuwe steiger voor uitbreiding jachthaven RYCO

De leveringen omvatten in hoofdzaak:
- Het opmeten van de ingebrachte buispalen;
- De productie en levering van steigers type golfbreker;
- De productie en levering van gewone steigers voor het aanleggen van schepen;
- Montage van de vlottende steigers aan de RYCO;
- Het onderhoud gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45244200 - Havensteigers

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres:
Vrijhavenstraat 3
Plaats:
Oostende
Postcode:
8400
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
lic. Caroline Lootens
E-mail:
kust@vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 2

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!