Rectificatie

RAN3015 - Rio-link Ranst, Weg- en rioleringswerken Pater Domstraat

- Opbraak van bestaande verhardingen
- Renovatie van de bestaande riolering
- De aanleg van een DWA-riolering
- De aanleg van een RWA-riolering (verbinding)
- De aanleg van een persleiding en pompstation
- Voorzien van huisaansluitingen DWA
- Aanleg nieuwe wegenis in asfaltverharding met betonnen kantopsluiting
- Aanleg van inritten in betonstraatstenen en bermverharding in grasbetonstenen
- Herpofileren van bestaande grachten
- Aanleg van WADI
- Aanleg van fietssuggestiestroken

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Rio-Link NV
Postadres:
Mechelsesteenweg 66
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Aangepast bestek, Technisch verslag, milieuhygiënisch onderzoek en nieuwe meetstaat worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!