Rectificatie

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule
De Regie der Gebouwen wenst d.m.v. een publiek-private samenwerking te voorzien in de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen. Dit project kadert in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (het ‘Masterplan gevangenisinfrastructuur’).
Huidige Opdracht betreft het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (cfr. de terbeschikkingstelling) van een nieuwe penitentiaire inrichting met een capaciteit van 440 plaatsen te Antwerpen, onderverdeeld in drie entiteiten.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Regie der Gebouwen
Postadres:
Gulden Vlieslaan 87 b2
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Projectgroep gevangenissen
E-mail:
DBFM.PI.Antwerpen@buildingsagency.be

Overige nadere inlichtingen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de vragen- en antwoordenlijst.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!