Rectificatie

Nieuwbouwproject NAH - De Vrije Vlinder II - Brasschaat

Nieuwbouwproject NAH - De Vrije Vlinder II - Brasschaat - lot : algemene bouwwerken, technieken en afwerkingen

Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
de Jongh-Bierwerts architecten bvba
Postadres:
Bredabaan 513
Plaats:
brasschaat
Postcode:
2930
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Pieter Bierwerts
E-mail:
pieter@djb-architecten.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-02-2018
Te lezen:
12-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-02-2018
Te lezen:
12-02-2018

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!