Rectificatie

Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KSV Jabbeke

Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KFC Jabbeke opgedeeld in 5 percelen
Ruwbouw
Binnenafwerking
Technieken
- CVVS
- Elektriciteit
- Lift

Datum van verzending van deze aankondiging
12-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Jabbeke
Postadres:
Dorpsstraat 3
Plaats:
Jabbeke
Postcode:
8490
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Gabriël Acke
E-mail:
Gabriel.acke@jabbeke.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
1.3 Communicatie
In plaats van:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) www.jabbeke.be
Te lezen:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) www.jabbeke.be/bijlage/Nieuwe voetbalinfrastructuur KFC Jabbeke.rar

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!