Aankondiging van een gegunde opdracht

Geclusterd structureel onderhoud betonnen wegvakken

Geclusterd structureel onderhoud betonnen wegvakken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- aanpassingswerken aan de weg en wegaanhorigheden;
- aanleggingswerken aan de kruispunten, aanleggen van de middengeleiders, aanleggen van fietspaden en verharde bermen;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Naast de N353 en de N50 te Spiere-Helkijn zijn de locaties van de werken nog niet gekend.
De aanneming omvat verschillende werken op verschillende locaties waar betonnen weg/fietspaden hersteld of verbeterd dienen te worden.
De voorziene hoeveelheden zijn dan ook vermoedelijke hoeveelheden en kunnen groter of kleiner worden of volledig wegvallen naargelang de uit te voeren werken.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - Dhr ir. Sven Couck
E-mail
sven.couck@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
512608.00 EUR
Hoogste offerte
745729.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Tibergyn NV , Nijverheidslaan 54, 8560 Gullegem, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!