Aankondiging van een opdracht

NIEUWBOUW SANITAIR BLOK

afbraak van bijgebouwen; nieuwbouw van een sanitair blok met volledige afwerking en technische uitrustingen.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MINIEMENINSTITUUT
Postadres
Diestsestraat, 163
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
patrick.vancauwelaert@min.ksleuven.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!