Rectificatie

Spoorvernieuwing Oostende stelplaats Nieuwpoortsesteenweg - wisselcomplex fase 1

De werken vinden plaats op de stelplaats van Oostende, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 110. De opdracht betreft:
- Opbreken van de bestaande sporen, wissels en verharding met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 62 cm t.a.v. de railkop
- Het aanleggen van een nieuw spoor m.i.v. wissels en het plaatsen van verharding.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres:
Motstraat 20
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Domeinen & Infrastructuur, Benny De bruyn
E-mail:
benny.debruyn@delijn.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
12
Te lezen:
18

Overige nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht dd. 11 december 2017 werd toegevoegd bij de documenten.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!