Aankondiging van een opdracht

Vervanging van de ramen met enkel glas door ramen met dubbele beglazing. Perceel: Hout en Perceel Aluminium

Vervanging van de ramen met enkel glas door ramen met dubbele beglazing zonder wijzigingen aan te brengen aan het architecturale aspect van de door het publiek zichtbare delen ; opdracht in twee loten voor een plaatsing van houten en aluminium ramen voor het gebouw van het centrale bestuur van het OCMW van SINT-Gillis in de Fernand Bernierstraat 40 in 1060 Sint-Gillis

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
17-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Opdrachtcodes (CPV)
45421000 - Bouwtimmerwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS
Postadres
Fernand Bernierstraat 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
OCMW Sint Gillis Khaled SOR
E-mail
ksor@cpasstgilles.irisnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Klasse 1 sub-categorie D5 voor perceel 1. Klasse 2 sub-catégorie D20 voor perceel 2 en idem voor beide percelen.

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!