Rectificatie

RI3H041 - Rio-link Hoboken, weg- en rioleringswerken Onderwijzersstraat

Weg- en rioleringswerken Onderwijzersstraat te Hoboken

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Rio-Link NV
Postadres:
Mechelsesteenweg 66
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-12-2017 09:00
Te lezen:
22-12-2017 08:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-12-2017 09:00
Te lezen:
22-12-2017 08:45

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - De openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12/17 om 08u45. - Wijziging meetstaat (post 62 is een stelpost). - Nieuwe meetstaat, aangepast bestek en de aanbestedingsplannen worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!