Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LAKEN – Internationale Instellingen- Plaatsen van 3 wegverlichtingstoestellen op de geval van gebouw J

LAKEN – Internationale Instellingen- Plaatsen van 3 wegverlichtingstoestellen op de geval van gebouw J

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gerard GOOSSENS
Telefoon
+32 25416197
Fax
-
E-mail
Gerald.Goossens@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292681

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!