Rectificatie

LOK3007 - Lokeren, PS Wolfsakker E17 - Vervangen laagspanningsbord & aanpassingen ikv operationele veiligheid

Bestaande LS-bord wordt volledig vervangen
Aanpassingen i.k.v. operationele veiligheid

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-12-2017
Te lezen:
19-12-2017

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - Uitstel uiterste indieningsdatum offertes naar 19/12 om 11u10. - Mogelijkheid tot plaatsbezoek op 8/12 (ipv 1/12) na afspraak met Christel Van Moer, tel. +32 475/50.40.24. - Er wordt een nieuwe meetstaat ter beschikking gesteld.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!