Aankondiging van een gegunde opdracht

PPS voor de realisatie van een nieuw dienstverleningscentrum met parkaanleg en de ontwikkeling van twee sites

De Opdrachtnemer zal in eerste instantie instaan voor het ontwerpen en bouwen van het gebouw, inclusief de voorbereidende werken en de gedeeltelijke heraanleg van het park. Dit omvat naast de groenaanleg eveneens de verharding en de buitenverlichting. Inbegrepen is het bekomen van de noodzakelijke vergunning(en). Ook de veiligheidscoördinatie en de EPB-verslaggeving zijn inbegrepen in de Opdracht. In tweede instantie is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden gedurende een beschikbaarheidsperiode van 20 jaar. Tot slot krijgt de Opdrachtnemer de verplichting om twee sites, die vrijkomen na de verhuis van de diensten naar het nieuwe gebouw, privaat te ontwikkelen. Het gaat dan met name om de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
70110000 - Projectontwikkelaarsdiensten
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beerse
Postadres
Bisschopslaan 56
Plaats
Beerse
Postcode
2340
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wouter Cools
E-mail
wouter.cools@beerse.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
12839787.98 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Van Roey (THV Groep van Roey - Van Roey Vastgoed) , Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!