Rectificatie

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Lummen
Postadres:
Gemeenteplein 13
Plaats:
Lummen
Postcode:
3560
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Marijke Brams
E-mail:
overheidsopdrachten@lummen.be

Overige nadere inlichtingen

Op 29/11/2017 werden volgende opdrachtdocument aangepast: - bestek - meetstaat - grondplan 1 - grondplan 2 - details - snedes Op een aantal locaties waar enkel een kantsteen type IIE1 was voorzien dient er nu ook bijkomend een betonband type I E 20x27cm, 7 cm verhoogd, te worden geplaatst. Tevens dienen de ter plaatse vervaardigde kantstenen type IIE1 en betonbanden type I E 20x27cm, (7 cm verhoogd) doorheen het ganse project te worden uitgevoerd in uitgewassen beton met fijne porfier.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!